משקי עמק יזרעאל – אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ

ארגון משקי עמק יזרעאל בע"מ נוסד כארגון קניות בשנת 1947 בחיפה ומוקם בעיר התחתית בקרבת הנמל ובשכנות לסניפים המרכזיים של כל הבנקים בעיר. ב-2003 עברו משרדי הארגון למגדל העמק (אזור התעשייה יזרעאלים), סמוך לצומת כפר ברוך.

המניע לייסוד הארגון היה הרצון לנצל את יתרון הגודל, הן בתחום שיווק תוצרת חקלאית והן בריכוז הקניות והגביות של התוצרת החקלאית עבור המשקים. הארגון פועל להוזיל את עלויות התשומות ולממן הון חוזר הנדרש לקיומו של המשק החקלאי. הארגון גם מעמיד הלוואות לזמן ארוך להשקעות בענפי החקלאות, לתשתיות ולכלי רכב יצרניים.

הארגון כולל קיבוצים ותאגידים השייכים להם ומייצג אוכלוסיה של כ-20,000 איש.

הארגון משמש כמרכז עסקי לקשרי סחר עבור 5 מועצות אזורית, קבוצת מפעלי העמק, קואופרטיבים להובלה, וכן אגודות חקלאיות ותאגידים כלכליים נוספים הפרושים במרחב הגיאוגרפי שבין עמק זבולון, עמק יזרעאל, רמת מנשה, הגליל התחתון והגלבוע.

החלטות הארגון מתקבלות באסיפת המשקים בה שותפים כל 34 הקבוצים. לארגון הנהלה נבחרת הפועלת כמועצת מנהלים. העקרונות המנחים את ארגון משקי עמק יזרעאל בפעילותו היום: השאת היתרונות הכלכליים והארגוניים לחבריו על ידי פעילות משותפת בעיבוד אריזה ושיווק של תוצרת חקלאית, בקנייה משותפת של תשומות, ובטיפול מרוכז בגביית הכספים של התוצרת החקלאית, כל זאת על מנת ליצור יתרונות לגודל ולקבל תפוקות ברמה גבוהה של איכות ויעילות לטובת החברים.

ארגון משקי עמק יזרעאל בע"מ מחולק תפקודית לשלושה חלקים:

המוסד הכספי

המוסד הכספי מופעל כמסלקה פיננסית, באמצעותו מתבצעת גביית התמורות עבור התוצרת החקלאית לכל משקי הארגון ותאגידיהם ובאמצעותו ניתן אשראי להון חוזר, והלוואות המאפשרות את תפקודם הפיננסי והמשך הפיתוח של ענפי החקלאות והתשתיות של הקיבוצים החברים והנלווים בארגון.

ארגון הקניות

הארגון מופקד על הסכמי רכש עבור המשקים בשני תחומים עיקרים: אחזקת אדם, ותשומות חקלאיות. לארגון קשרי מסחר עם מאות ספקים מהגדולים והמובילים בתחומם בארץ והוא שוקד על שיפור מתמיד של תנאי הסחר עבור חבריו ועבור כל התאגידים העובדים באמצעותו.

אחזקות הארגון

הארגון מרכז הון ואחזקות עבור חבריו בתאגידים של מפעלי העמק ובתאגידים אזוריים וארציים שכוללים גם את תנובה, מכון התערובת מילובר, חברת מגדלי זרעים, פלגי מים, קרן טנא, קרן להב ודליה אנרגיות כוח.