רשימת עובדי הארגון

שם העובדטלפון ישיר במשרדדואר אלקטרוני
רז נור 04-6544850 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
עידו דורי 04-6544844 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
עדי נצר 04-6544845 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
עומר ברנע 04-6544846 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
סימונה צפיר 04-6544843 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
נטשה מזור 04-6544842 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
חוה ננקשוילי 04-6544847 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
דליה רחמים 04-6544849 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אלון בלובשטיין 04-6544855 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
פקסמיליה 04-6544841