קישורים

דוחות כספיים
משקי עמק יזרעאל- האתר הפיננסי https://www.mgbme.co.il/mgbweb/jsp/logon.jsp?orgId=2
מפעלים קשורים
מילובר                http://www.miloubar.co.il
ארגונים אזוריים קיבוציים
משקי גליל עליון http://www.maga.co.il
משקי המפרץ http://www.m-mifratz.org.il
משקי עמק הירדן http://m-e-j.com
משקי עמק בית שאן http://www.mishky.co.il
גרנות http://www.granot.co.il
משקי הדרום http://www.mhadarom.co.il
משקי הנגב http://www.amn.co.il
משקי דן http://www.mishkeydan.co.il
משקי הקיבוצים http://www.mishkei.co.il
מועצות אזוריות
מועצה אזורית עמק יזרעאל http://www.emekyizrael.org.il
מועצה אזורית מגידו http://www.megido.org.il
מועצה אזורית זבולון http://www.zvulun.org.il
מועצה אזורית גלבוע http://www.hagilboa.org.il
אחרים
אתר הקיבוצים http://www.kibbutz.org.il
התאחדות חקלאי ישראל http://www.iff.co.il
איגוד התעשייה הקיבוצית http://www.kia.co.il