Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ועדת גד״ש

בוועדת המגדלים חברים 45 מגדלים מארבעת המועצות האזוריות במרחב: גלבוע, גליל תחתון, עמק יזרעאל ומגידו.
השטחים משתרעים על פני 220,000 דונם ועליהם מגדלים בעיקר חיטה לגרעינים ולמספוא, ירקות לתעשייה- תירס, עגבנייה,
אפונה שעועית וברוקולי, כותנה, תירס לתחמיץ ושחת קטניות. בנוסף מגדלים ירקות שוק-גזר, בצל, אבטיח לשוק וסלק.

פעילות הוועדה מתמקדת במוקדי ערך המשותפים למגדלים. במרכז העשייה מתקיימים מפגשים תכופים של המדריכים שלנו עם המגדלים.

פעילות הועדה נמצאת בממשק רציף עם המנפטה, מעבדת שרות שדה, קומפוסט העמקים, ומפעלי המים האזוריים.

בנוסף אנו עוסקים בנושאי רוחב הנוגעים לפעילות החקלאית ביניהם תשתיות לאומיות שעוברות בעמק, ממשקים עם רשויות הניקוז, הסכמים עסקיים מול מפעלי עשיית המזון, רכש משותף, ייצוג בגופים הארציים, ממשק עם משרדי ממשלה ורשויות.

הועדה עוסקת במו״פ באופן שוטף, יוזמת מחקר ותוכניות צופות פני עתיד על מנת להערך באופן המיטבי לעתיד המשתנה.

מרכז וועדת מגדלים:
שגיא מרק | sagi@mhk.co.il | 050-5334205

עגבניות-מיכל_optimized

מעבר לאתר הפיננסי החדש

מורשים בלבד

מעבר לאתר הפיננסי הישן

מורשים בלבד

כניסה לרשומים

לצורך התחברות יש להזין שם משתמש וסיסמה

דילוג לתוכן