חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כספים וגזברות

הארגון משמש גם כמרכז פעילות פיננסית של המשקים השותפים, מפעלים ותאגידי משקי עמק יזרעאל.

המוסד הכספי מופעל כמסלקה פיננסית, באמצעותו מתבצעת גביית התמורות עבור התוצרת החקלאית לכל משקי הארגון ותאגידיהם, כמו כן מתבצעים תשלומים לספקים, ואף משולמים תשלומי חובה – ביטוח לאומי, מס הכנסה ומע”מ.

הארגון מעמיד קו אשראי להון חוזר במידת הצורך (בעיקר כנגד התמורות החקלאיות הצפויות מהגידולים).

כמו כן במידת הצורך ובהתאם לכושר ההחזר – מועמדות הלוואות לזמן ארוך המאפשרות את תפקודם הפיננסי והמשך הפיתוח של ענפי החקלאות והתשתיות של הקיבוצים החברים והנלווים בארגון. במידת הצורך ניתן סיוע לשותפים בעת משבר.

הארגון עסוק בהגדלת התשואה של השותפים על ידי השקעות הכספים  בשוק ההון וקרנות אלטרנטיביות, ואף “מנגיש” השקעות בקרנות אגטק.

הארגון מקיים מערכת קשרים עם הבנקים במדינה ומסייע לקיבוצים במינוף פעילויות כלכליות.

סמנכ”ל כספים:
עידו דורי | 04-6544844 | ido@mei.org.il

מעבר לאתרים הפיננסיים

ריביות

מורשים בלבד

מועדי דיווח ותשלומים

הלוואות

מורשים בלבד

השקעות קרן אגטק

מורשים בלבד

קישורים לבנקים

מעבר לאתר הפיננסי החדש

מורשים בלבד

מעבר לאתר הפיננסי הישן

מורשים בלבד

כניסה לרשומים

לצורך התחברות יש להזין שם משתמש וסיסמה

דילוג לתוכן