Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ועדת מטעים – מרכז חקלאי העמק

במרחב מרכז חקלאי העמק נטועים מטעים ופרדסים רבים.

בין הגידולים: שקד, זית לשמן, זית מאכל, אבוקדו, הדרים, וגידולים נוספים בהיקפי שטח קטנים יותר.

תפקידי ועדת מטעים:

  • ייצוג בפני גורמי חוץ כגון שולחנות מגדלים במועצת הצמחים, ארגון מגדלי פירות, משרד החקלאות.
  • בחינת גידולים ויעוץ למשקים בנטיעות ובעקירות.
  • הדרכה.
  • כנסים וימי עיון.
  • ביצוע מו״פ ייעודי בענפי המטעים השונים.
    פעילות מקצועית בעלת מאפיינים אזוריים כדוגמת שולחן אבוקדו אזורי, סקר קרקע אזורי, סקר טופו אקלימי אזורי.
  • הדברה משולבת אזורית במטעים.

 

מנהל הועדה:
אמיר מעגן | amir@mhk.co.il | 050-3278264

dscn2868_optimized_800x600

מעבר לאתר הפיננסי החדש

מורשים בלבד

מעבר לאתר הפיננסי הישן

מורשים בלבד

כניסה לרשומים

לצורך התחברות יש להזין שם משתמש וסיסמה

דילוג לתוכן