Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

מי עמק יזרעאל / קולחי עמק יזרעאל

האגודה הוקמה בשנת 2007. באגודה חברים 45 אגודות חקלאיות במרחב. האגודה מנהלת הספקה של כ- 34 מליון מ”ק מים לחקלאות.

אגודת המים הוקמה מתוך הסכמה והבנה כי:
 • חקלאות ללא מים לא יכולה להתקיים באקלים חצי מדברי. 
 • פיתוח החקלאות מותנה בפיתוח משאבי מים.
 • השינויים במשק המים מחייב התארגנות אזורית. 
 • משק המים בעמק יזרעאל נשען על יבוא מים מאזורים אחרים.
 • חקלאי עמק יזרעאל שואפים לנהל ממשק חקלאי סביבתי משמר ומקיים ובהתאם יש לארגן את משאבי המים. 
תחומי העיסוק 
 • האגודה הינה גוף עצמאי המנוהל ע”י חבריה.
 • גוף יציג בנושא מים לצריכה חקלאית כלפי הרשויות המוסמכות.
 • הספקת מים לחבריה.
 • פיתוח משאבי מים לחקלאות.
 
מטרות האגודה הן:
 1. ייצוג חבריה וטיפול במרוכז בענייני מים והשקיה של חבריה בפני כל רשות וגורם – לרבות לצורך ניהול הקצבות המים לחקלאות לחברי האגודה.
 2. תכנון, ארגון, יסוד, הקמה, קיום, החזקה, ניהול, תפעול ופיתוח מאגרי מים, מקורות מים, מפעלי מים ומפעלי איגום, אגירה, ריכוז, הולכה, השקיה וניקוז  לחקלאות – באזור עמק יזרעאל ובסביבתו.
 3. תכנון מדויק וארוך טווח למשאב המים להבטחת השימוש במים מושבים למניעת זיהום סביבה והבטחת קיום החקלאות באזור.
 4. חלוקת מים לחקלאות לרבות מי גאיות ומי קולחין, מי שיטפונות ומים אחרים, לסוגיהם באזור יזרעאל ובסביבתו לרבות באזור רמת מנשה.
 5. קניה, מכירה, הפקה והספקה של מים לחקלאות לסוגיהם – לרבות מי גאיות, מי קולחין ומי שיטפונות, לחבריה.
 6. פיתוח מקורות המים לחקלאות באזור עמק יזרעאל ובסביבתו.
 7. הגברת החיסכון במים, באנרגיה ובתשומות בהפקה ובהספקה.
 8. טיפול בציוד השקיה ובשירותים, הנלווים להספקת המים באזור עמק יזרעאל ובסביבתו.
 9. לעסוק בכל פעילות נלווית שיש בה לקדם את המטרות הנ”ל של האגודה.

האגודה יזמה בשיתוף רשות המים תוכנית אב להסדרת הקצאות המים והספקת המים לכל האגודות החקלאיות במרחב.

האגודה הקימה את החברה “קולחי עמק יזרעאל” לצורך יזום הקמה והפעלה מפעלי מים והשבה.

האגודה יזמה את מפעל הסרגל בעלות כוללת של 32 מיליון ₪. בימים אלה אנו מקדמים את מפעל רמת מנשה, הסרגל שלב ג’, ותוכנית נוספות למימוש תוכנית האב.

מנכ”ל:
עודד גלזר | 052-8310507 | oded@mhk.co.il

קולחי עמק יזרעאל

קולחי עמק יזרעאל היא החברה של משקי עמק יזרעאל להקמה ולפיתוח של מפעלי השקיה בקולחים, מפעלי השבה, תפעול ואחזקה של המתקנים, ואספקת מי קולחים ל- 39 צרכנים ברחבי עמק יזרעאל ובהרי מנשה. החברה היא בעלת רישיון ההספקה מטעם רשות המים, מס 538, ואחראית לספק כ-19 מיליון מ”ק של מי קולחים מהמתקנים לטיפול בשפכים הפזורים בעמק יזרעאל, למאגרים ומהם להשקיה בשדות, ובמטעים, פרויקט הקרוי  “ערי העמק”.

קולחי עמק יזרעאל הוקמה על פי דרישת רשות המים, כדי לעשות הפרדה בין פעילות הפיתוח לבין הפעילות השוטפת של אגודת המים מי עמק יזרעאל.

מהקמתה ועד היום, ביצעה קולחי עמק יזרעאל פרויקטים שונים בהיקף כספי של כ-200 מיליון ₪, כולל מאגרים, מערכות צנרת בכל רחבי העמק, ומכוני שאיבה להשקיה לספיקה של כ-2000 מ”ק לשעה כל אחד. הפרויקטים בוצעו תוך עזרה במימון של רשות המים, מענקים למפעלי השבה, להעברת צרכנים מצריכת מים שפירים לצריכה של מי קולחים לחקלאות, כדי לפנות מים שפירים לשימוש כמי שתיה לאוכלוסייה.

במסגרת פרויקט ההשקיה “ערי העמק” מושקים כ-40,000 דונם של גידולי שדה ומטעים ברחבי העמק ובהרי מנשה, כשמחיר המים בראש השטח החקלאי הוא 60 עד 85 אגורות למ”ק, מחיר שמאפשר קיום יציב ורב שנים של חקלאות שלחין.

קולחי עמק יזרעאל משכילה להשתמש במאגרים קיימים  רבים של המשקים ברחבי העמק, כדי למלא אותם בקולחים, שמהווים מקור מים יציב לאורך השנים, ומאפשרים ניצול יעיל של המערכות הקיימות. ניצול יעיל של כ-30 מאגרים קיימים, בנפח ממוצע של כ-300,000 מ”ק כל אחד,   כולל מערכות שאיבה וצנרת קיימות, מאפשר הפחתה של השקעות ומחיר מים להשקיה מאד אטרקטיבי, וייחודי. השימוש האינטנסיבי במי קולחים בעמק יזרעאל אפשר לחקלאים לצלוח את שנות הבצורת מבלי לסבול קיצוצים בכמות המים להשקיה.

בהרי מנשה יזמה קולחי עמק יזרעאל פרויקט השקיה בקולחים כולל מאגר בנפח של 2.3 מיליון מ”ק, כדי לאפשר השקיה של מטעים. ללא פרויקט ההשקיה בקולחים, חלק גדול משטחי החקלאות היו ללא שימוש, מה שיצר סחף של קרקע בחלקות רבות עם שיפוע טופוגרפי, וחשש גדול שהשטחים לא יהיו פוריים יותר. הקמת פרויקט ההשקיה בקולחים אפשר נטיעה של מטעים חדשים, והצלה של השטחים מפני סחף של הקרקע. הקמת הפרויקט, ומיקומו בהרי מנשה, ברום טופוגרפי גבוה ובמרחק רב ממקור מי הקולחים, גרם לכך  שמחיר המים לשימוש של החקלאים הוא גבוה, כ-1.40 ₪ למ”ק, אך עדין נמוך משמעותית ממחיר מים שפירים לחקלאות.

השימוש במי קולחים מלווה במחקר ארוך שנים של נווה יער, המוסד למחקר חקלאי בעמק יזרעאל, ויעוץ צמוד של המדריכים החקלאיים .

החזון של קולחי עמק יזרעאל הוא אספקת מי קולחים באיכות תברואית מעולה, במליחות נמוכה, בכמויות גדולות, ובמחיר שיאפשר חקלאות ברת קיימא. 

 

תוכניות הפיתוח של קולחי עמק יזרעאל כוללות בניה של שני מאגרים אזוריים חדשים, האחד במרכז העמק, בשטחי שער העמקים, בנפח 2.3 מיליון מ”ק, ואחד בשטחי מרחביה, בנפח כ-1.5 מיליון מ”ק, כדי להרחיב את השימוש במי קולחים גם לאזורים שהם כיום ללא חלופה. ההשקעה הנדרשת לבניית המאגרים כולל צנרת ומכוני שאיבה היא של כ-150 מיליון ש”ח, והקמתם תלויה בקבלת מענקים מרשות המים.

 

צפריר סופר מנכ”ל קולחי עמק יזרעאל בע”מ | חברה לפיתוח השבה והספקת מים מושבים לחקלאות | 052-3230401

מעבר לאתר הפיננסי החדש

מורשים בלבד

מעבר לאתר הפיננסי הישן

מורשים בלבד

כניסה לרשומים

לצורך התחברות יש להזין שם משתמש וסיסמה

דילוג לתוכן