Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

מרכז חקלאי העמק

החברה הוקמה ע״י מפעלי העמק בשנת 1996 ונמצאת בבעלות החקלאים באמצעות אגודת מפעלי העמק ואגודת המנפטה.

החברה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם המועצות האזוריות מגידו, ועמק-יזרעאל כחלק ממזכר הבנות שנחתם בין החברה והמועצות.

מתוקף תפקידו מנהל החברה משמש כרכז החקלאי של שתי המועצות. כיו״ר החברה משמש ראש המועצה עמק יזרעאל.

החברה עוסקת בפיתוח החקלאות באזור, מו״פ אזורי, ייצוג ענפי במסגרת ועדות ענפיות, פיתוח משאבי מים, פיתוח מיזמים בתחום החקלאות ועוד.

בחברה פעילות ועדות ענפיות בענפים: גד״ש וירקות, מטעים ורפת. כל ועדה מנהלת את תקציבה באופן עצמאי.
השירותים המסופקים: הדרכה, מו״פ, ייצוג, מכירת תפוקות, רכישת תשומות. בנוסף מרכז חקלאי העמק פעילה ומפעילה את מעבדת שרות שדה בנווה יער המתמחה בבדיקות: קרקע, מים, צמחים, מצעי גידול, קומפוסט, דשנים, מזון לבעלי חיים שמן זית ועוד.

המרחב החקלאי של הועדות החקלאיות כולל חמש מועצות אזוריות: עמק יזרעאל, מגידו, גלבוע, גליל תחתון, זבולון. המרחב כולל למעלה מ- 600 אלף דונם ומתוכם מעל 400 אלף דונם מעובד. אומדן ההכנסות מהחקלאות במרחב מעל 2 מיליארד ש״ח.

במהלך השנים יזמה והקימה החברה בשותפות עם האגודות החקלאיות במרחב את:

  • אגודת המים ״מי עמק יזרעאל״: העוסקת בתכנון והסדרת משק המים האזורי.
  • קולחי עמק יזרעאל: מתכננת ויוזמת מפעלי השבה להספקת מים לחקלאות.
  • קומפוסט עמק יזרעאל: השותפה בתאגיד יצור קומפוסט מפרש בעלי חיים – ״קומפוסט העמקים״.
  • יזמים לשיווק תוצרת חקלאית.

מנכ”ל החברה:
משה בן שחר (טושקו) | 052-3765585 | toshko@mhk.co.il

ועדת גד״ש

ועדת מטעים מרכז חקלאי העמק

התארגנות הרפת

בני בקר

מו״פ העמקים

מעבדת שירות נווה יער

מי עמק יזרעאל / קולחי עמק יזרעאל

קומפוסט העמקים

תוכנית אב בחקלאות

מעבר לאתר הפיננסי החדש

מורשים בלבד

מעבר לאתר הפיננסי הישן

מורשים בלבד

כניסה לרשומים

לצורך התחברות יש להזין שם משתמש וסיסמה

דילוג לתוכן