Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

פיתוח קרקעות

מטרת הארגון לספק לשותפיו ידע, לקיים שיתופי פעולה ולספק פתרונות מימון בתחום המקרקעין.
בנוסף פועל הארגון להשבחת נכסיו, ליצירת פתרונות אזוריים ומתן מענה לצרכי התעשייה החקלאית.

הארגון יסייע למשקים ולאגודות הקשורות בתחומים הבאים:

ייעוץ

 • ייעוץ מקצועי בתחום המקרקעין.
 • מיפוי ומיצוי הפוטנציאל הקרקעי.
 • ליווי וייעוץ מול גופי התכנון ורשות מקרקעי ישראל.
 • ייעוץ בצד המימוני של העסקאות.

ייזום והשקעה

 • ניהול נכסי המקרקעין של הארגון, בניית תוכנית עבודה למימוש הפוטנציאל הקרקעי בארגון.
 • סיוע למשקים במימוש עסקאות.
 • חיבור בין משקים בתוך הארגון למשקיעים/שותפים חיצוניים.
 • יצירת שיתופי פעולה עם משקים בארגון.
 • הבטחת פתרונות לתעשייה חקלאית באזור.

מרכז ידע

 • הקמת מסד נתונים: מרכז ידע בניהול וייזום קרקעות של קיבוצי הארגון והאגודות הקשורות.
 • ריכוז צוות נדל״ן של הארגון.
 • קיום ימי עיון בנושאים שעל סדר היום בתחום המקרקעין.
 
מנהל תחום נדל”ן:
שי חזן | 052-3669579 | shai@mei.org.il

מעבר לאתר הפיננסי החדש

מורשים בלבד

מעבר לאתר הפיננסי הישן

מורשים בלבד

כניסה לרשומים

לצורך התחברות יש להזין שם משתמש וסיסמה

דילוג לתוכן