Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

מכון פסדים העמק

מכון פסדים העמק, מטפל במיחזור והשבה של שאריות שחיטת עוף והפקת חלבון מהחי המשווק להזנת בע”ח.

המכון הוקם בשנת 1983, כמכון פסדים קטן הנותן שרות טיפול בפסדים למשחטת עוף העמק, כיום המכון הנו בעל יכולת הייצור הגדולה בארץ, וחומר הגלם מגיע ממשחטות בכל רחבי הארץ.

תוצרי השיווק של המכון הנם: קמח (חלבון) עוף, קמח (חלבון) נוצות ושמן עוף, המכון משווק את תוצרתו למכוני תערובת בכל הארץ.

המכון נמצא בבעלות מלאה של משקי עמק יזרעאל, לאחר שרכש את מחצית הבעלות שהייתה בידי תנובה.

המכון נמצא בתהליך שדרוג, על מנת לעמוד בדרישות השוק ודרישות רגולטיביות בתחום הוטרינרי ודרישות איכות הסביבה.

במכון עובדים ומתפרנסים בכבוד כ-30 אישה ואיש, בלי הבדל דת, גזע ומין, בין עובדי המכון ניתן למצוא חלק מהוותיקים ביותר המועסקים במפעלי העמק \ משקי עמק יזרעאל.

ליצירת קשר:

מוטי סער  מנהל מכון פסדים העמק  052-2158464 |  moti@mhk.co.il

כרמל אשל: 052-3749180 |  carmel@mhk.co.il

מעבר לאתר הפיננסי החדש

מורשים בלבד

מעבר לאתר הפיננסי הישן

מורשים בלבד

כניסה לרשומים

לצורך התחברות יש להזין שם משתמש וסיסמה

דילוג לתוכן