Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

התארגנות הרפת

התארגנות הרפת מונה 37 רפתות (בהן 6 שותפויות) שבעליהן הם 45 משקים שיתופיים, המשתייכים למספר ארגוני קניות.
הרפתות פרוסות במרחבי מועצות אזוריות: עמק יזרעאל, זבולון, מגידו, גלבוע, בית שאן, גליל תחתון וגליל עליון.

ברפתות ההתארגנות מיוצרים כ-170 מיליון ליטר חלב, כ-13 אחוז מכלל היצור בישראל.
ההתארגנות היא גוף המתנהל עצמאית עם תקציב והנהלה, מבוקר ע״י מבקר מפעלי העמק ומשתייך למרכז חקלאי העמק בע״מ.

ההתארגנות מסייעת לחבריה בליווי כלכלי, מכירת פרות, מכירת עגלים ועגלות (מכרז שבועי), נציגות של המשקים בגופים חיצוניים, ימי עיון והכשרה מקצועית, סיכומים כלכליים מקצועיים השוואתיים ועוד.

מנהל ההתארגנות משמש נציג המגדלים וההתארגנות בכל הגופים הקשורים לענף בכללם התאחדות מגדלי בקר, שיאון, החקלאית, מועצת החלב, בני בקר ומרכז חקלאי העמק מלווה את המשקים בצד הכלכלי, ומסייע בהכנת תוכניות ייצור.

יעדים משימות מטרות ותקציב הועדה מאושרים מדי שנה בהנהלה.

מנהל הועדה:
זיו בן ארי | zivba@mhk.co.il | 052-2266683
כתובת: ת.ד. 73 אזור התעשיה הדרומי, מגדל העמק 2310001

Screenshot 2024-02-18 at 16.54.53_800x463

מעבר לאתר הפיננסי החדש

מורשים בלבד

מעבר לאתר הפיננסי הישן

מורשים בלבד

כניסה לרשומים

לצורך התחברות יש להזין שם משתמש וסיסמה

דילוג לתוכן