Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

שחק

שחק – שירותים חקלאים העמק. אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

האגודה נוסדה בשנת 1961 בשם “מפעלי יזרעאל”: אגודה שיתופית חקלאית לפיתוח יזרעאל בע”מ. בשנת 1977 שינתה את שמה ל- “שירותים חקלאים העמק” אגודה שיתופית חקלאית בע”מ.

בעבר הפעילות החקלאית בשחק נתנה שירותים בעיקר לענף המטעים, הגד”ש והכותנה. ענף המטעים הצטמצם מאד בשנות ה- 90 ובהתאם נסגרו הפעילויות:  אבוקדו העמק, ושחק מיכון. 

הפעילויות המרכזיות היום הינם בית קירור דו תכליתי  ובית אריזה לאבוקדו, הפעילות השוטפת מתנהלת ע”י חברת מהדרין פרי אור. בחצר שחק שוכנים משרדי ומרלו”ג חברת NG זרוע השיווק החקלאי של משקי עמק יזרעאל.

גודל בית האריזה כ- 3.2 דונם. גודל בית הקירור כ- 7.8 דונם. בשנת 2022 הקמנו עם חברת דוראל-משקי שותפות “שחק-דוראל”, ועל הגגות הוקמה מערכת סולארית בגודל של 2.3 מגוואט המספקת נתח נכבד מצריכת החשמל של בית הקירור.

חצר שח”ק נמצאת מול קיבוץ מזרע. גודל החצר כ- 36 דונם. החצר מתנהלת במשותף עם האגודה “פרחי העמק”.

בשח”ק חברים 18 חברים: 14 קיבוצים ו-4 מושבים (כולם אגודות חקלאיות שיתופיות מעמק יזרעאל). 

האגודה מנוהלת על ידי צוות התפעול של משקי עמק יזרעאל ומפעלי העמק.      

מעבר לאתר הפיננסי החדש

מורשים בלבד

מעבר לאתר הפיננסי הישן

מורשים בלבד

כניסה לרשומים

לצורך התחברות יש להזין שם משתמש וסיסמה

דילוג לתוכן